hulpboek hoogbegaafdheid werk talent

Uitzonderlijk Talent

De uitgever van dit boek over hoogbegaafdheid en werk vroeg ons of we het wilden beoordelen. Omdat ik op dat moment twee cliënten in begeleiding had voor wie het relevant zou kunnen zijn, ben ik het met belangstelling gaan lezen. Het boek bleek inderdaad veel herkenning en handvatten op te leveren (zowel voor mij als coach als voor mijn cliënten).

Dit boek is bedoeld voor jou als je je herkent in het plaatje van hoogbegaafd, hoogintelligent of ‘een vreemde vogel’. Ook als je op een andere manier uitzonderlijk getalenteerd bent is het voor jou relevant. Het boek kan je helpen meer uit je leven en je werk te halen en je potentieel volledig te benutten.

ons oordeel in beeld

Uitzonderlijk Talent - Frans Corten
  • Makkelijk leesbaar
  • Praktisch toepasbaar
  • Motiverend
  • Inzichtgevend
  • Wetenschappelijk onderbouwd
3.7

Samenvatting

Toegankelijk boek over hoogbegaafdheid en werk. Veel praktische voorbeelden en tips om als hoogbegaafde je talenten succesvol te gebruiken in je werk en in je leven.

Ook beschikbaar als e-book: nee.

opbouw van dit boek over hoogbegaafdheid en werk

Het boek begint met een beschrijving van hoe hoogbegaafdheid bij volwassenen er in de praktijk uit kan zien. De auteur geeft praktische voorbeelden van zaken waar je tegenaan kunt lopen als je hoogbegaafd bent. Bijvoorbeeld in het contact met anderen en in je werk als je hoogbegaafd (of uitzonderlijk getalenteerd) bent. Hij schetst dat mensen met een zeer hoge intelligentie minder vaak succesvol zijn dan je zou verwachten – en noemt verschillende mogelijke oorzaken. Hoogbegaafden hebben, zo blijkt uit onderzoek, vaak moeite om hun draai te vinden binnen bestaande structuren en standaarden. Maatwerk is dan nodig. Dat is een nuttig (zelf-)inzicht en veel van de adviezen in dit boek sluiten hierbij aan.

In het middendeel van het boek komt aan bod welke dingen je kunt doen om als hoogbegaafde beter je weg te vinden in je leven en in je werk. Denk bijvoorbeeld aan tips die te maken hebben met ‘niet aanpassen, wel afstemmen’. En tips specifiek gericht op hoogbegaafdheid en werk of loopbaan. Hier geeft de auteur ook een praktisch stappenplan van vier stappen waarmee je zelf aan de slag kunt om je werk zo vorm te geven dat het echt bij jou past. Ten slotte vind je in dit deel tips over hoe je het meest uit loopbaanbegeleiding of coaching kunt halen en hoe je een coach vindt die bij je past.

Het laatste deel van het boek bestaat uit uitgebreide portretten van vijf hoogbegaafde volwassenen en de manier waarop zij hun uitzonderlijke talenten succesvol inzetten in hun leven en hun werk. Dit geeft een interessant en mogelijk ook inspirerend beeld van hoe de praktijk eruit kan zien.

Het boek is makkelijk leesbaar geschreven. De auteur geeft veel voorbeelden, zowel over de mooie als over de minder prettige kanten van hoogbegaafdheid. De toon die gebruikt wordt wanneer over ‘gewone’ mensen (die niet hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn) wordt geschreven kan op de lezer wat neerbuigend overkomen. Het boek geeft al met al een gebalanceerd beeld van hoogbegaafdheid en werk: de voordelen én de nadelen komen aan bod.

wetenschappelijke onderbouwing

De auteur, Frans Corten, is afgestudeerd bioloog en ervaringsdeskundig ten aanzien van het onderwerp (want zelf hoogbegaafd). Hij was, volgens de biografie in het boek, één van de eersten in Nederland die zich specifiek toelegden op het begeleiden en coachen van hoogbegaafde volwassenen en doet dit al zo’n 20 jaar. Hij heeft diverse artikelen geschreven over hoogbegaafdheid en werk, o.a. in het tijdschrift van Mensa, de vereniging voor hoogbegaafden in Nederland. De tips en adviezen die hij geeft zijn overwegend gebaseerd op zijn eigen ervaring in het begeleiden van hoogbegaafden. De wetenschappelijke onderbouwing van het boek is daarmee beperkt.

hoe dit hulpboek te gebruiken?

Het hulpboek is geschreven als zelfhulpboek. Het zal veel herkenning opleveren voor mensen die van zichzelf vermoeden dat zij hoogbegaafd zijn (of die zichzelf zien als ‘vreemde vogel’). Dit gold in elk geval voor de cliënten aan wie ik het heb aangeraden. Daarnaast kun je het boek ook lezen om je als professional meer te verdiepen in het thema hoogbegaafdheid. Maar voor dit laatste zijn boeken met meer wetenschappelijke achtergrond en onderbouwing wellicht beter geschikt.

* Ken je Bazarow nog niet? Lees hier meer over dit sympathieke initiatief.

Nicoline Hermans: Arbeid & Organisatiepsycholoog, cognitief gedragstherapeut en de initiatiefnemer van deze site. Raadt haar cliënten vaak hulpboeken aan en ziet dat dit helpt om coaching effectiever te maken.