Verlies

Het verlies van een dierbare is een zeer persoonlijk proces, waar geen vaste stappenplannen of protocollen voor zijn. Toch zijn er wel handreikingen en tips te geven. Ook blijkt het prettig te zijn om over ervaringen van anderen te lezen. Er zijn veel boeken over rouw en verlies verschenen, in veel verschillende stijlen en vanuit veel verschillende perspectieven en achtergronden. Van nuchter tot spiritueel. Het streven is om op deze site die grote variatie ook naar voren te laten komen, door een overzicht te geven van verschillende varianten van ‘een goed boek over verlies of rouw’.

Van alle boeken over rouw en verlies die je op deze site tegenkomt, weet je in elk geval zeker dat een professional achter de inhoud staat en er goede ervaringen mee heeft.  Bijvoorbeeld in de begeleiding van hun cliënten. We hopen dat je hier een boek vindt dat jou kan helpen bij het verwerken van jouw persoonlijke ervaring van verlies of rouw.