boek keuzes maken nooit meer te druk

Nooit meer te druk

Via een oud-collega kwam ik enkele jaren geleden het boek ‘Nooit meer te druk’ (2016) op het spoor (oorspronkelijk verschenen als ‘Busy’ in 2014). In mijn werk als coach, assessor en trainer kom ik veel ‘drukke’ mensen tegen. Ik was dus ik benieuwd wat dit boek over keuzes maken zou kunnen brengen. De kern van het betoog van Crabbe: het gaat niet om het managen van je tijd, maar om het managen van je aandacht. Hij laat zien dat je dit kunt doen door heldere keuzes te maken die in lijn zijn met je (innerlijke) kernwaarden. Het kost tijd en moeite om hier stappen in te zetten, maar het kan wel!

Ben je iemand die voortdurend ‘aan’ staat als gevolg van een vol leven thuis, op het werk en op andere plekken (sport, hobby’s)? Is het lastig voor je om je prioriteiten in het leven scherp te krijgen? Of kost het je moeite om naar je prioriteiten te leven? Dan kan dit boek je helpen keuzes te maken.

ons oordeel in beeld

Nooit meer te druk - Tony Crabbe
  • Makkelijk leesbaar
  • Praktisch toepasbaar
  • Motiverend
  • Inzichtgevend
  • Wetenschappelijk onderbouwd
4.2

Samenvatting

Het gaat niet om het managen van je tijd, maar om het managen van je aandacht op basis van heldere keuzes die in lijn zijn met je (innerlijke) kernwaarden en dat kost tijd en moeite. Die boodschap weet Crabbe helder over te brengen.

Ook verkrijgbaar als e-book: ja.

opbouw van het boek

Voor mensen met een druk leven is het bij de eerste aanblik van het boek vermoedelijk wel even schrikken; ruim 350 pagina’s om te verhapstukken! De auteur is zich hiervan bewust en biedt al snel een aantal handvatten en inzichten om de ernstigste nood te lenigen. Eén daarvan is de zogenaamde ‘planning fallacy’; het overschatten van wat we kunnen doen en het negeren van eventuele belemmerende factoren. Als je daarvan uitgaat is het wijs om meer tijd voor iets uit te trekken dan je oorspronkelijk van plan was.

Het boek is opgebouwd uit drie delen: Beheersing, Onderscheiding en Betrokkenheid. Elk deel omvat enkele hoofdstukken die telkens worden afgesloten met een aantal kerngedachten (samenvatting) en activerende tips (‘doen’ en ‘experimenteren’). De nadruk in dit boek over keuzes maken ligt echter op het naar voren brengen van (theoretische) inzichten en lessen op het vlak van zelfmanagement. Dit maakt dat het wel wat vraagt aan discipline, doorzettingsvermogen en focus om hier (zelf) actief mee aan de slag te gaan.

Positief aan het boek is dat het veel bestaande inzichten, gefundeerd op met name sociaal psychologisch onderzoek, bij elkaar brengt. De keerzijde daarvan is dat de auteur minder de diepte in gaat, bijvoorbeeld in het scherp krijgen van je persoonlijke, innerlijke waarden.

wetenschappelijke onderbouwing

Tony Crabbe heeft een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt wereldwijd voor uiteenlopende multinationals. Hij is ook als honorair wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Birkbeck College van de University of London. Hij typeert zichzelf meer als praktisch dan als academisch; zijn uitspraken en adviezen zijn niettemin gebaseerd op (met name) sociaal psychologisch onderzoek van de afgelopen decennia. Bijvoorbeeld op het vlak van doelen stellen, aandacht, flow en zelfeffectiviteit. Hij toont zich overigens ook schatplichtig aan het boek Getting things done.

hoe dit hulpboek over keuzes maken te gebruiken?

De intentie van de auteur was zeker om een zelfhulpboek te schrijven dat je kan helpen om betere keuzes te maken. Het boek kan zelfstandig gebruikt worden al vraagt dit, zoals aangehaald, wel om de nodige discipline. Dat is vaak juist één van de zaken waarmee mensen worstelen. Het later uitgebrachte Nooit meer te druk, werkboek biedt al meer houvast, structuur en praktische opdrachten. Het samen met een coach of psycholoog doorlopen van de verschillende thema’s levert de meest duurzame veranderingen op, zo is mijn ervaring.

* Ken je online boekwinkel Bazarow nog niet? Lees hier meer over dit sympathieke initiatief.

Vincent van der Heijden: Registerpsycholoog NIP, Arbeid & Organisatie. Ziet en ervaart als coach dat hulpboeken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken van het zelfsturend vermogen van mensen met werk gerelateerde vraagstukken.