Eerste hulp bij stress

Over stress en burn-out is al veel geschreven en de burn-out coaches schieten als paddenstoelen uit de grond. Die hebben helaas lang niet altijd een gerichte coachopleiding gevolgd. Zij baseren zich meestal niet uitgebreid op wetenschappelijke inzichten, maar spreken blijkbaar wel aan.

Heb jij last van stress of spanning, al dan niet door je werk? En heb je behoefte aan een luchtig geschreven boek met veel verschillende tips, liefst met een beetje humor gebracht? Dan is dit boek mogelijk iets voor jou.

Ons oordeel in beeld

Eerste hulp bij stress en vermoeidheid - Frank Schaper
  • Makkelijk leesbaar
  • Praktisch toepasbaar
  • Motiverend
  • Inzichtgevend
  • Wetenschappelijk onderbouwd
3.2

Samenvatting

Een aantrekkelijk vormgegeven boekje, met humor en leuke Sigmund-illustraties van Peter de Wit (het bekende stripje over de psychiater). Toegankelijk geschreven. De wetenschappelijke onderbouwing is beperkt en omdat het wel erg veel tips zijn, is het lastig bepalen waar te beginnen. 

Ook beschikbaar als e-book: nee

Opbouw van het boek

Het boek begint met een zeer uitgebreid schema. Dit is een door de auteur zelf ontworpen burn-out model, dat niet meteen makkelijk te doorgronden is. In de inleiding wordt dit wel wat nader toegelicht. Vervolgens presenteert de auteur 51 tips om een burn-out te herkennen en te voorkomen. Hierin gaat hij naar mijn mening wat kort door de bocht: ‘stress en vermoeidheid’ uit de titel van het boek zijn niet automatisch hetzelfde als een burn-out. Maar dat het voortekenen kunnen zijn, dat klopt.

De tips zijn ondergebracht in zeven clusters: diagnosetips, privétips, werktips, karaktertips, leefgewoontetips, schrijftips en actietips. In het eerste cluster vind je onder andere een door de auteur zelf ontwikkelde vragenlijst om te bepalen van welke stress-signalen jij last hebt. Elke tip heeft zijn eigen kleine hoofdstukje, waardoor het boek makkelijk in korte etappes te lezen is: prettig voor iemand met stress- en spanningsklachten. Sommige tips zijn naar mijn professionele mening zeer nuttig en praktisch toepasbaar, zoals die over slaap, beweging en het in kaart brengen van zaken die energie kosten en opleveren. Andere zijn minder makkelijk toe te passen en soms ook wat twijfelachtig, zoals ‘laat je conditie meten’, waarbij wordt verwezen naar een specifiek onderzoeksbureau.

Het boek eindigt met twee ‘eindtips’, die de lezer moed inspreken en helpen niet te ambitieuze verwachtingen te koesteren over het herstel. In mijn ervaring willen mensen met spanningsklachten graag té snel weer té veel, dus dat is zeker een nuttige afsluiting.

Wetenschappelijke onderbouwing

De auteur, Frank Schaper, heeft een studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft afgerond en een lange loopbaan bij KLM achter de rug. Hij heeft diverse boeken geschreven, waaronder ook een boek over het enneagram, een niet-wetenschappelijk onderbouwde manier om naar persoonlijkheid te kijken. Hiernaar wordt in dit boek ook verwezen. De wetenschappelijke onderbouwing van dit boek is beperkt, de literatuurlijst waarnaar verwezen wordt is kort en er prijken weinig wetenschappelijke bronnen op. Het boek – en dat klopt ook met de vormgeving van het binnenwerk en de slippers op de voorkant – moet naar mijn mening dus vooral als licht-informatief en ook wel vermakelijk gezien worden, maar biedt weinig diepgang.

Hoe het boek gebruiken?

Het boek wordt in de inleiding als een ‘zelfhulpboek’ gepresenteerd, en er zijn zeker praktische tips in te vinden. Het biedt echter te weinig structuur om echt goed zelfstandig met stress- en spanningsklachten aan de slag te gaan. Ik zou het dus ook niet snel aanraden tijdens een coachingstraject. Ik kan me wel voorstellen dat je oog op dit boek valt als je het in de boekhandel ziet liggen.

* Ken je online boekwinkel Bazarow nog niet? Lees hier meer over dit sympathieke initiatief.