boek RET zelfhulpboek

Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Tijdens mijn afstudeerstage bij een psychologisch adviesbureau ontdekte ik dit boek. Ik was toen al geïnteresseerd in helpen van mensen die om de een of andere reden met bepaalde situaties (of zichzelf) worstelen. In dit boek ‘Beren op de weg, spinsels in je hoofd’ maakte ik kennis met RET oftewel Rationele Effectiviteits Training. Dit is een heel praktische methodiek om van dat worstelen af te komen. Het boek verscheen voor het eerst in 1992 en er zijn sindsdien ruim 300.000 exemplaren van verkocht. De inhoud is nog steeds actueel.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die zichzelf beter in de hand wil leren hebben. Het helpt je beter om te leren gaan met allerlei werksituaties die aanleiding kunnen zijn voor stress, irritaties, contraproductief gedrag en problemen in werkrelaties.

ons oordeel over dit RET boek in beeld

Beren op de weg, spinsels in je hoofd - Theo IJzermans & Coen Dirkx
  • Makkelijk leesbaar
  • Praktisch toepasbaar
  • Motiverend
  • Inzichtgevend
  • Wetenschappelijk onderbouwd
4.2

Samenvatting

Het boek helpt inzicht te krijgen in de eigen interpretaties en denkwijzen ten aanzien van de situaties die men als lastig ervaart en het geeft een helder stappenplan om constructiever met deze situaties om te leren gaan. Praktisch en bondig.

Ook verkrijgbaar als e-book: ja. 

opbouw van het boek

In de eerste hoofdstukken wordt uitgelegd hoe we zelf onze spanning creëren. De uitgangspunten van Rationele Effectiviteits Training (RET) worden toegelicht. Daarna gaan de auteurs in op veel voorkomende (belemmerende) gedachtegangen. Ook leggen ze uit hoe je meer (zelf-)inzicht in je denkpatronen kunt krijgen en hoe je de belemmerende gedachtegangen stap voor stap kunt vervangen door helpende (rationele) gedachten. Hierop volgt een uitwerking van het 8-stappenmodel, waarmee je zelf met RET aan de slag kunt. Met de vele voorbeelden die de revue passeren lichten de auteurs de aanpak helder toe en maken ze dit RET boek concreet en praktisch.

Het is een makkelijk leesbaar, inzichtgevend boek wat een goede houvast biedt om aan de slag te gaan met RET. Doordat het toegankelijk en praktisch geschreven is en een relatief dun boek(je) is, nodigt het uit om te lezen. De auteurs maken ook duidelijk dat het niet om een ‘truukje’ gaat en dat het hard werken en veel, langdurig oefenen vraagt om het je eigen te maken. Daarnaast besteden ze helaas weinig aandacht aan moeilijkheden die men al lerend en oefenend tegen kan komen. Of aan hoe hier mee om te gaan. Dat kan het lastiger maken om geheel zelfstandig met het boek aan de slag te gaan en door te zetten.

wetenschappelijke onderbouwing

Theo IJzermans (overleden in 2008) was psycholoog, psychotherapeut, coach en bedrijfstrainer. Coen Dirkx is politicoloog en gespecialiseerd in communicatie- en socialisatieprocessen. De methode in het boek is gebaseerd op de Rationeel-Emotieve Therapie (met dezelfde afkorting RET) van Albert Ellis. Deze methode is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en wordt geacht breed toepasbaar en effectief te zijn.

hoe dit boek over RET te gebruiken?

Het boek kàn zelfstandig gebruikt worden, zo helder en praktisch is het wel. Mijn ervaring is echter dat het beter gaat met begeleiding door een coach/psycholoog. Ik raad het cliënten geregeld aan om te lezen en dan is het een naslagwerk voor de cliënt en leidraad voor een actieplan.

* Ken je online boekwinkel Bazarow nog niet? Lees hier meer over dit sympathieke initiatief.

Ellen de Graaf: Arbeids- en Organisatiepsycholoog (NIP geregistreerd) en gecertificeerd stresscoach. Ziet hulpboeken als nuttige ondersteuning bij coaching; het juiste hulpboek geeft cliënten extra handvatten en praktische voorbeelden.